10 NAJWAŻNIEJSZYCH PORAD

DLA OSÓB POSZUKUJĄCYCH ODPOWIEDNIEGO UBEZPIECZENIA

 

1. OBSZAR GEOGRAFICZNY OCHRONY

Sprawdź, czy obszar geograficzny, gdzie zapewniona jest poszukiwana przez Ciebie ochrona, obejmuje nie tylko rejon, w którym przebywasz, lecz  również te, które możesz odwiedzić, choćby na krótko, w interesach lub w ramach urlopu. Obszar ochrony określa również placówki medyczne, w których otrzymasz opiekę zdrowotną.

2. WARUNKI OCHRONY

Sprawdź, czy warunki ochrony w ramach programu odpowiadają Twoim wymaganiom. W niektórych przypadkach ubezpieczyciele wyłączają z zakresu odpowiedzialności istniejące problemy zdrowotne. Są jednak programy ochronne obejmujące wcześniejsze schorzenia, co może być istotnym czynnikiem przy wyborze ubezpieczyciela.

3. LECZENIE RAKA

Sprawdź, czy ochrona obejmuje leczenie raka. Niektóre programy ubezpieczenia nie obejmują kosztów leczenia czy zabiegów związanych z chorobami przewlekłymi. Należy wybrać program kompleksowy  zapewniający ochronę zdrowia niezależnie od tego, jakie problemy zdrowotne mogą się pojawić w trakcie obowiązywania polisy ubezpieczeniowej.

4. OPŁATY DODATKOWE

Spytaj firmę ubezpieczeniową, czy musisz ponosić jakąś część opłat (udział własny) związanych ze świadczeniami w ramach programu. Jest to koszt, który  będziesz musiał(a) ponieść  w zależnosci od warunków ubezpieczenia przy każdej wizycie w placówce medycznej, bądź  raz w roku Należy wybrać zakres ochrony najbardziej odpowiadający Twoim potrzebom.

5. ISTOTNE KORZYŚCI

Sprawdź, czy nie płacisz za świadczenia, które nie odpowiadają Twoim wymaganiom. Zwróć się o ochronę dopasowaną do Twoich potrzeb.

6. OBSŁUGA PACJENTA

Sprawdź, kto zajmuje się obsługą pacjenta. Są to osoby, z którymi w nagłym wypadku skontaktujesz się w pierwszej kolejności, należy więc zyskać pewność, czy zapewnią gwarancje płatności wobec szpitali. Sprawdź, czy w razie potrzeby mogą zorganizować pomoc pogotowia lotniczego.

7. PRZEJMUJĄCY RYZYKO

Dowiedz się, kto przejmuje ryzyko ubezpieczeniowe z tytułu programów zdrowotnych. Są to osoby, które będą wypłacać pieniądze za Twoje świadczenia – sprawdź więc, czy są to podmioty pewne pod względem finansowym.

8. ODPOWIEDNIA OCHRONA

Spróbuj się dowiedzieć, jak duży zakres ochrony jest Ci potrzebny. Jeśli przeprowadzasz się na przykład do Europy Zachodniej i będziesz opłacać składki na ubezpieczenie społeczne, będziesz mieć przez określony czas prawo do leczenia w ramach lokalnego, powszechnego systemu opieki zdrowotnej. Jeśli jednak wymagasz leczenia prywatnego, lub gdy kolejki są zbyt długie, wówczas należałoby zalecić wyższy poziom ochrony.

9. CZŁONKOWIE RODZINY

Pamiętaj, że ochroną można objąć również członków Twojej rodziny. Upewnij się więc, czy zakres świadczeń obejmuje wszystkie ewentualności dla całej rodziny.

10. CENA

Przy  międzynarodowych  ubezpieczeniach  zdrowotnych  cena jest  pochodną  wybranego  zakresu  ochrony. Im  szerszej ochrony  potrzebujesz, ‒  zwłaszcza  jeśli  ubezpieczasz  więcej  osób  –  tym  składka jest wyższa.

Ach tak, jeszcze jedna zasada:  

11. SPECJALIZACJA Postaraj się ubezpieczyć swoje zdrowie u specjalistów od zdrowia. Ubezpieczenia zdrowotne to powołanie, nie jest więc tak, że ten, kto ubezpiecza Twój samochód czy mieszkanie, jest również specjalistą od ubezpieczeń zdrowotnych. Jeśli współpracujesz z brokerem ubezpieczeniowym, poproś go o ubezpieczenie zdrowotne w firmie, która specjalizuje się wyłącznie w tego rodzaju ubezpieczeniach.

Wkrótce dostępne