CZYM JEST PRYWATNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE I JAK JE UZYSKAĆ

JEŚLI KIEDYKOLWIEK ZASTANAWIAŁEŚ/aś SIĘ NAD RÓŻNICAMI POMIĘDZY PRYWATNYM UBEZPIECZENIEM ZDROWOTNYM A Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego, PONIŻEJ przedstawiamy zestawienie, KTÓRe POMOŻE cI ZROZUMIEĆ RÓŻNICE POMIĘDZY TYMI DWOMA ROZWIĄZANIAMI.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego zapewnia konkretne świadczenia osobom, które muszą się zmagać z niespodziewanym problemem zdrowotnym podczas pobytu czasowego za granicą. Nie nadaje się ona jednak dla osób pragnących mieć stały dostęp do usług medycznych poza granicami kraju stałego zamieszkania. Dla takich osób idealnym rozwiązaniem jest więc prywatne ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku jakichkolwiek problemów ze zdrowiem ubezpieczony uzyskuje dostęp do usług medycznych w Europie lub na całym świecie, przy wartości świadczeń do kwoty ponad 1 miliona euro rocznie na osobę ubezpieczoną.

ABYŚ LEPIEJ ZROZUMIAŁ/A RÓŻNICĘ POMIĘDZY TYMI DWOMA ZUPEŁNIE RÓŻNYMI ROZWIĄZANIAMI, PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY LISTĘ NAJWAŻNIEJSZYCH RZECZY, KTÓRE NALEŻY WZIĄĆ POD UWAGĘ.

 

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Zakres terytorialny

Europa lub cały świat

27 państw członkowskich UE, Islandia, Norwegia i Szwajcaria

Dostawca usług medycznych

Swoboda wyboru – dowolny szpital lub przychodnia publiczna lub prywatna

Ograniczenie do przychodni i szpitali publicznych

Ograniczenia co do osoby ubiegającej się

Brak ograniczeń prawnych

Osoba ubiegająca się o kartę musi udowodnić, że ma aktualnie opłacone składki na publiczny system opieki medycznej.

Ograniczenia co do zakresu wykorzystania

Programy prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych zostały stworzone z myślą o tym, aby zająć się każdym problemem zdrowotnym w Europie lub na całym świecie, przy wartości świadczeń na kwotę ponad 1 miliona EUR rocznie na osobę ubezpieczoną.

Korzystający z EKUZ musi mieć prawo pobytu na terenie UE, być osobą podróżującą lub studiującą w innym kraju, lecz niemieszkającą w nim na stałe. EKUZ obejmuje tylko sytuacje zaistniałe w trakcie pobytu. Celem podróży nie może być leczenie.

Okres wykorzystania

Przez cały czas trwania umowy.

Przez 6 miesięcy

Inne usługi wliczone w cenę  

Poród, lekarstwa, transport pogotowiem lotniczym, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, pozytonowa tomografia emisyjna.

Obejmuje tylko niezbędne leczenie w trakcie pobytu czasowego.

Wkrótce dostępne