Najczęściej zadawane pytania

Ubezpieczenie Onkologiczne MEDIHOPE

1. Jaki jest limit wieku przystąpienia do ubezpieczenia MediHope?
64 lata to limit wieku, w którym można przystąpić do ubezpieczenia po raz pierwszy.

2. Czy po przekroczeniu 64 lat nadal mogę być ubezpieczony?
Tak, pod warunkiem, że pierwsze ubezpieczenie wykupisz nie później niż w wieku 64 lat (przed 65 urodzinami).

3. Jeśli po uzyskaniu diagnozy wybiorę świadczenia medyczne, a nie pieniężne, to jaki będzie ich zakres?
Świadczenia medyczne MediHope Cancer Cash Plan obejmują:

  1. Ocenę przekazanej nam dokumentacji medycznej, drugą opinię medyczną, plan leczenia
  2. Chirurgię, hospitalizację wraz z opieką medyczną
  3. Powiązaną rekonstrukcję plastyczną
  4. Radioterapię
  5. Chemioterapię
  6. Obrazowanie, testy oraz badania

Koszty świadczeń medycznych nie mogą przekroczyć sum zagwarantowanych w ramach limitu twojej polisy.

4. W jakich placówkach medycznych będę mógł się leczyć?
Świadczenie medyczne może zostać udzielone w dowolnym szpitalu na terenie Polski lub w innym kraju Europy.

5. Jakie rodzaje nowotworów są objęte ochroną a jakie nie?
Program ubezpieczenia MediHope nie obejmuje raka, który nie jest rozpoznany jako złośliwy lub nie występują przerzuty, nowotworów skóry innych niż czerniak złośliwy, cancer in situ (znany jako rak przedinwazyjny). W celu uzyskania szczegółowych informacji, proszę przeczytać definicję raka oraz sekcję nr 4 w części IV Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

6. Jak szybko od decyzji o wyborze świadczenia pieniężnego otrzymam pieniądze?
Wypłata pieniędzy zostanie zrealizowana do 30 dni od przekazania nam decyzji o wyborze świadczenia pieniężnego.

7. Jak szybko od decyzji o wyborze świadczenia medycznego otrzymam pomoc doradców medycznych (ocenę moich potrzeb leczenia)?
Ocena medyczna i druga opinia są wydawane bezpośrednio przez NESA (www.nesacademy.org).
Zgodnie z umową z NESA, czas oczekiwania wynosi do 10 dni, od przekazania nam niezbędnych informacji. Komunikacja z NESA odbywa się w języku angielskim. Możemy zapewnić tłumaczenie, ale wówczas należy uwzględnić czas potrzebny do jego wykonania.

Ubezpieczenie Onkologiczne NESACARD

1. Co dokładnie uzyskuję w ramach NESACard w przypadku zdiagnozowania u mnie nowotworu?
Świadczenia w ramach NESACard są następujące: wypłata gotówki w wysokości 2000 euro oraz „pilotowanie” zapewnione przez NESA (www.nesacademy.org), czyli druga opinia medyczna i pomoc NESA w wyborze najlepszego planu i miejsca leczenia na terenie Europy.

2. Co oznacza, że wykupując ubezpieczenie NESACard wnoszę wkład w działania korzystne społecznie?
Część Twojej rocznej składki z tytułu posiadania karty NESACard wspiera działalność NESA i rozwój tej organizacji medycznej o dużej wartości społecznej – powołanej aby nieść pomoc.

 ***Powyższe informacje zostały opracowane dla większej jasności i przejrzystości. W przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia a powyższym tekstem, postanowienia OWU są rozstrzygające.

Wkrótce dostępne