Zapraszamy do wyboru jednego z 5 planów europejskiego, prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego:

 

 

YELLOW

SUNRISE

HONEY

MARIGOLD

SAFFRON

MAKS. SUMA UBEZPIECZENIA

500,000 €

1,2 MLN €

1,5 MLN €

1,75 MLN €

2 MLN €

ZAKRES TERYTORIALNY

EU+Turcja

EU+Turcja

EU+Turcja

EU+Turcja

EU+Turcja

HOSPITALIZACJA

EMERGENCY

LECZENIE NOWOTWORÓW

PRZESZCZEPY

AMBULATORIUM

(DO 1000€)

x

AMBULATORIUM 

(DO 5000€)

x

x

OPIEKA POŁOŻNICZA

x

x

PROFILAKTYKA

x

x

AMBULATORIUM

(BEZ LIMITU)

x

x

x

STOMATOLOGIA I OKULISTYKA

x

x

x

x

 

Wspólnie z MGEN, naszym partnerem, jednym z największych dostawców ubezpieczeń we Francji, stworzyliśmy produkty gwarantujące dostęp do najlepszych klinik i szpitali na terenie całej Unii Europejskiej. 

 

medisky and mgen

 

Korzyści płynące z posiadania Międzynarodowych PLANÓW ubezpieczeniowych Medisky

Oferowane przez nas ubezpieczenie obejmuje zarówno firmy, jak i osoby fizyczne (poniżej 70 roku życia). System płatności jest elastyczny.  Można wybrać płatność: kwartalną, półroczną lub roczną.

Prywatne, międzynarodowe ubezpieczenie zdrowotne oferowane przez MediSky i MGEN gwarantuje dostęp do usług opieki zdrowotnej najwyższej jakości na terenie całej Unii Europejskiej.

W przypadku jakichkolwiek pytań, do dyspozycji pozostają specjaliści, którzy od ręki przekażą wszelkie wymagane informacje.

Koszt ubezpieczenia zaczyna się już od od € 70/miesiąc i może się różnić w zależności od wybranego pakietu świadczeń. Maksymalna suma ubezpieczenia na pokrycie kosztów usług medycznych wynosi € 2 MLN.

Możesz odpocząć i w pełni cieszyć się życiem wiedząc, że Twoja opieka zdrowotna pozostaje od teraz w bezpiecznych rękach. Zapewniamy idealne rozwiązania dla wszystkich Twoich potrzeb zdrowotnych!

TABELA ŚWIADCZEŃ I DOKUMENTY

(poniższe LIMITY określono na okres jednego roku UBEZPIECZENIA O ILE NIE WSKAZANO INACZEJ w ogólnych WARUNKACH UBEZPIECZENIA LUB W POLISie UBEZPIECZENIOWEJ)

 

ZAKRES UBEZPIECZENIA

YELLOW

SUNRISE

HONEY

MARIGOLD

SAFFRON

MAKSYMALNA SUMA UBEZPIECZENIA

€ 500,000

€ 1,2 MLN

€ 1,5 MLN

€ 1,75 MLN

€ 2 MLN

ZAKRES TERYTORIALNY OCHRONY

Unia Europejska + Turcja
(z wyłączeniem Wielkiej Brytanii)
+ 30 000 EUR (30 dni) na wypadek hospitalizacji w nagłych przypadkach poza zakresem terytorialnym ochrony

Bezpłatny dostęp w każdej klinice/szpitalu

Unia Europejska + Turcja
(z wyłączeniem Wielkiej Brytanii)
+ 30 000 EUR (30 dni) na wypadek hospitalizacji w nagłych przypadkach poza zakresem terytorialnym ochrony

Bezpłatny dostęp w każdej klinice/szpitalu

Unia Europejska + Turcja
(z wyłączeniem Wielkiej Brytanii)
+ 30 000 EUR (30 dni) na wypadek hospitalizacji w nagłych przypadkach poza zakresem terytorialnym ochrony

Bezpłatny dostęp w każdej klinice/szpitalu

Unia Europejska + Turcja
(z wyłączeniem Wielkiej Brytanii)
+ 30 000 EUR (30 dni) na wypadek hospitalizacji w nagłych przypadkach poza zakresem terytorialnym ochrony

Bezpłatny dostęp w każdej klinice/szpitalu

Unia Europejska + Turcja
(z wyłączeniem Wielkiej Brytanii)
+ 30 000 EUR (30 dni) na wypadek hospitalizacji w nagłych przypadkach poza zakresem terytorialnym ochrony

Bezpłatny dostęp w każdej klinice/szpitalu

MIĘDZYNARODOWE ASSISTANCE

24/7

24/7

24/7

24/7

24/7

MEDISKY ASSISTANCE

DROGOWA I LOTNICZA KARETKA POGOTOWIA

Pełna ochrona

Pełna ochrona

Pełna ochrona

Pełna ochrona

Pełna ochrona

EWAKUACJA LOTNICZA / SPROWADZENIE DO KRAJU

x

€ 25 000 (ewakuacja powietrzna)

€ 10 000 (sprowadzenie zwłok do kraju)

Pełna ochrona (ewakuacja powietrzna)

€ 10 000 (sprowadzenie zwłok do kraju)

Pełna ochrona (ewakuacja powietrzna)

€ 10 000 (sprowadzenie zwłok do kraju)

Pełna ochrona (ewakuacja powietrzna)

€ 10 000 (sprowadzenie zwłok do kraju)

WYPŁATA JEDNORAZOWEGO ODSZKODOWANIA W PRZYPADKU ŚMIERCI

€ 5 000

€ 5 000

€ 5 000

€ 10 000

 

€ 15 000

 

HOSPITALIZACJA

Pełna ochrona (*pełne pokrycie wszystkich wydatków związanych z hospitalizacją, za wyjątkiem kosztów chirurgicznych zabiegów operacyjnych (włączając w to koszty znieczulenia oraz pracy sali operacyjnej) -
€ 30 000 / rok)

Pełna ochrona

Pełna ochrona

Pełna ochrona

Pełna ochrona

PROTEZY

Pełna ochrona

Pełna ochrona

Pełna ochrona

Pełna ochrona

Pełna ochrona

SPRZĘT MEDYCZNY TRWAŁEGO UŻYTKU

x

x

€ 2 500

€ 2 500

€ 2 500

 

ŚWIADCZENIA GOTÓWKOWE

€ 100 / noc (max. 10 nocy / rok)

€ 100 / noc (max. 10 nocy / rok)

€ 120 / noc

€ 150 / noc

€ 150 / noc

LECZENIE NOWOTWORÓW  

Pełna ochrona

Pełna ochrona

Pełna ochrona

Pełna ochrona

Pełna ochrona

REHABILITACJA

x

€ 2 000
(po zabiegu operacyjnym)

Pełna ochrona
(30 dni/każdy przypadek zachorowania)

Pełna ochrona
(30 dni/każdy przypadek zachorowania)

Pełna ochrona
(30 dni/każdy przypadek zachorowania)

ZAAWANSOWANA DIAGNOSTYKA OBRAZOWA

Pełna ochrona

Pełna ochrona

Pełna ochrona

Pełna ochrona

Pełna ochrona

PRZESZCZEPY

Pełna ochrona (leczenie szpitalne); 
€ 20 000 (leczenie ambulatoryjne)

Pełna ochrona (leczenie szpitalne);  
€ 25 000 (leczenie ambulatoryjne)

Pełna ochrona (leczenie szpitalne);  
€ 30 000 (leczenie ambulatoryjne)

Pełna ochrona (leczenie szpitalne);  
€ 40 000 (leczenie ambulatoryjne)

Pełna ochrona (leczenie szpitalne);  
€ 45 000 (leczenie ambulatoryjne)

OPIEKA POŁOŻNICZA

x

x

€ 5 000 (szpitalna + ambulatoryjna) + € 300/ noc (gotówkowe świadczenie położnicze)
* 1-roczny okres karencji)

€ 6 000 (szpitalna + ambulatoryjna) + € 350/ noc (gotówkowe świadczenie położnicze)
* 1-roczny okres karencji)

€ 7 000 (szpitalna + ambulatoryjna) + € 350/ noc (gotówkowe świadczenie położnicze) 
* 1-roczny okres karencji)

OPIEKA NAD NOWORODKIEM

x

x

Pełna ochrona * 1-roczny okres karencji

Pełna ochrona * 1-roczny okres karencji

Pełna ochrona * 1-roczny okres karencji

KOMPLIKACJA W CZASIE CIĄŻY

x

x

Pełna ochrona * 1-roczny okres karencji

Pełna ochrona * 1-roczny okres karencji

Pełna ochrona * 1-roczny okres karencji

WADY DZIEDZICZNE I WRODZONE

Pełna ochrona przez okres pierwszych 60 dni po narodzeniu (hospitalizacja)

Pełna ochrona przez okres pierwszych 60 dni po narodzeniu (hospitalizacja)

Pełna ochrona przez okres pierwszych 90 dni po narodzeniu (hospitalizacja)

Pełna ochrona przez okres pierwszych 90 dni po narodzeniu (hospitalizacja)

Pełna ochrona przez okres pierwszych 90 dni po narodzeniu (hospitalizacja)

DOMOWA OPIEKA PIELĘGNIARSKA (PO HOSPITALIZACJI)

€ 1 000

€ 5 000

Pełna ochrona (30 dni/po każdym przypadku hospitalizacji)

Pełna ochrona (30 dni/po każdym przypadku hospitalizacji)

Pełna ochrona (30 dni/po każdym przypadku hospitalizacji)

HIV/AIDS

€ 50 000 / dożywotnio

€ 50 000 / dożywotnio

€ 50 000 / dożywotnio

€ 50 000 / dożywotnio

€ 50 000 / dożywotnio

OPIEKA HOSPICYJNA I PALIATYWNA

x

x

€ 10 000

€ 20 000

€ 30 000

LECZENIE PSYCHIATRYCZNE

x

x

30 dni - hospitalizacja;
€ 3 000 (20 wizyt – leczenie ambulatoryjne)

60 dni - hospitalizacja;
€ 3 000 (30 wizyt – leczenie ambulatoryjne)

60 dni - hospitalizacja;
€ 3 000 (30 wizyt – leczenie ambulatoryjne)

ZABIEGI AMBULATORYJNE

x

Pełna ochrona

Pełna ochrona

Pełna ochrona

Pełna ochrona

OSTRY DYŻUR – LECZENIE AMBULATORYJNE

€ 500

Pełna ochrona

Pełna ochrona

Pełna ochrona

Pełna ochrona

KONSULTACJE AMBULATORYJNE (WIZYTY LEKARSKIE)

x

€ 1 000

 

€ 5 000

 

 

Pełna ochrona

Pełna ochrona

LEKI WYDAWANE NA RECEPTĘ

 

Nie podlega ochronie (w leczeniu ambulatoryjnym) (Pełna ochrona w czasie leczenia szpitalnego)

Pełna ochrona

Pełna ochrona

ANALIZY LABORATORYJNE, DIAGNOSTYKA RENTGENOWSKA, TESTY DIAGNOSTYCZNE


x

€ 2 000

Pełna ochrona

Pełna ochrona

FIZJOTERAPIA

x

€ 1 800

Pełna ochrona

Pełna ochrona

KONSULTACJE TERAPEUTYCZNE I MEDYCYNA UZUPEŁNIAJĄCA

x

x

Pełna ochrona

Pełna ochrona

TERAPIA MOWY

(POWYPADKOWA
/POUDAROWA)

x

x

Pełna ochrona

Pełna ochrona

OKRESOWE BADANIA STANU ZDROWIA ORAZ SZCZEPIENIA

x

€ 100 (Profilaktyka - po 1-rocznym okresie karencji)

€ 100 (Profilaktyka - po 1-rocznym okresie karencji);

€ 200 (szczepienia)

€ 500 (Profilaktyka - po 1-rocznym okresie karencji);

€ 350 (szczepienia)

€ 500 (Profilaktyka

€ 350 (szczepienia)

ŚWIADCZENIA OKULISTYCZNE

x

x

x

x

Szkła okularowe / soczewki kontaktowe przepisane przez okulistę – maks.
€ 200 

LECZENIE STOMATOLOGICZNE W NAGŁYCH PRZYPADKACH (POURAZOWE)

x

x

€ 500

€ 1 000

€ 1 000

STOMATOLOGIA

x

x

x

x

€ 1 000 maksymalna suma ubezpieczenia  

Profilaktyka € 200, Badania okresowe oraz leczenie rekonstrukcyjne € 200/ząb – maks. 4 zęby * 6-miesięczny okres karencji

Dokumenty

Wkrótce dostępne