Koronawirus - badania przesiewowe i zapobieganie zakażeniu

BROKERZY I AGENCI | 2020

COVID - 19 choroba wywoływana przez nowy szczep koronawirusa (Koronawirus SARS-CoV-2). Badania nad nią wciąż trwają, a my widzimy jedynie wierzchołek góry lodowej, a nie pełny jej zakres.

 

Naukowcy koncentrują się głównie na epidemiologii (jakimi drogami rozprzestrzenia się wirus, jakie czynniki wywołują zakażenie), diagnostyce (w jaki sposób wykryć i określić prawdziwy zasięg rozprzestrzenienia wirusa), a w chwili obecnej na tym, jak najlepiej poradzić sobie z chorobą. Równolegle prowadzone są intensywne badania nad patologią, zjadliwością, sposobami leczenia i szczepionką.

 

 

Obecnie nie ma wystarczającej ilości danych do badań. Aby to się zmieniło, potrzeba kilku tygodni. Jeżeli przeprowadzone są badania przesiewowe, należałoby również zastosować procedury, które pozwalają na rzetelną wykrywalność. 

Profesor Lipsitch, epidemiolog i dyrektor Centrum Dynamiki Chorób Zakaźnych z Uniwersytetu Harvarda, stwierdził, że „najnowsze modelowanie wskazuje na to, że badania przesiewowe podróżujących stosowane w większości państw nie wykrywają dwóch trzecich osób z objawami wirusa COVID-19”. 

U osób zarażonych odnotowano następujące objawy: gorączka, suchy kaszel, katar i zmęczenie, jak również problemy z oddychaniem, ból gardła, ból głowy, bóle całego ciała i dreszcze. Niektórzy zgłaszali mdłości i biegunkę. Przebieg choroby jest bardzo zróżnicowany: od bezobjawowego, po ciężkie zapalenie płuc wraz z niewydolnością i śmierć. Wszystkie te objawy są dość niespecyficzne, jako że mogą występować również w innych jednostkach chorobowych.

Jest wiele osób zarażonych, które jak dotąd nie mają żadnych objawów i wcale nie zachorują.  Na tym etapie nie wiemy jaki jest stopień zjadliwości i nasilenia przebiegu choroby u zdrowych osób.

Zatem nie wiemy, jak wiele osób już jest lub dopiero będzie zarażonych. Ale wydaje się, że dla nielicznych przypadków w skali światowej jest to poważna choroba i (prawdopodobnie lub możliwe, że) bardziej niebezpieczna niż zwykła grypa.

Dobra wiadomość jest taka, że wraz z upływem czasu, im więcej osób zetknie się z wirusem, tym prawdopodobnie zwiększy się odporność na niego. Wynika to głównie z tego, że genetyka wirusa nie ulega zmianie (tak to wyglądało do tej pory).

Uwaga: Odkrycia nowych odmian wirusów pokazują, że niektóre z nich są bardzo zjadliwe i mają wysoce szkodliwe działanie dla organizmu, ale na szczęście występują też i łagodniejsze odmiany wirusów, a na jeszcze inne rozwija się odporność. Odmiana koronawirusa, która wywołała chorobę SARS (zespół ostrej niewydolności oddechowej) w Chinach na przełomie lat 2002-2003 nie była łagodna, ale zniknęła zupełnie w maju 2004 roku, nawet bez opracowania na nią szczepionki, a samą chorobę, czy też uszkodzenia organów można było leczyć wyłącznie objawowo. 

Nie mamy szczepionek na bardzo wiele wirusów, jednakże istnieją różne wirusy lub nowo odkryte odmiany wirusów, w przypadku których absolutna większość osób zarażonych nadal nie została wykryta, ponieważ u większości z nich występują niespecyficzne i nieskomplikowane objawy - i oczywiście nie są oni badani pod tym kątem.  

Podsumowując, w przypadku nowej odmiany Koronawirusa, nie wiemy dokładnie, ile osób jest lub dopiero zostanie nim zarażonych, ani jak wiele z nich zachoruje poważnie. 

W obecnym stanie trudno jest to dobrze oszacować i określić, ponieważ nadal zbyt mało osób zostało przebadanych w skali ogólnoświatowej i jak dotąd nie tak wielu ludzi się zaraziło, aby można było podać dane statystyczne dla całej populacji (dla osób zdrowych spoza grupy ryzyka). Wraz ze wzrostem liczby osób zarażonych, łatwiej będzie dokonać takiej oceny. Jak zwykle szczególnie narażona będzie grupa ryzyka, do której zaliczają się osoby starsze i te z obniżoną odpornością, jak również ci, którzy nie byli zdrowi, zanim doszło do zarażenia.

Grupy ryzyka
Z uwagi na większą liczbę przypadków zakażeń na tym etapie możliwe jest jedynie dokonanie nieco lepszej oceny sytuacji w Chinach. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), cztery na pięć (80%) zgłoszonych jak dotąd zachorowań miało łagodny przebieg. U niektórych pacjentów, wirus może wywołać cięższe objawy, jak trudności z oddychaniem i zapalenie płuc.

Z danych z Chin wynika, że największe ryzyko poważnej infekcji, a nawet śmierci dotyczy osób w wieku powyżej 60 lat i osób cierpiących na inne choroby takie, jak choroby układu krążenia, cukrzyca i choroby układu oddechowego, wątroby, nerek i nowotwory. Większość zgonów w Chinach odnotowano w grupie wiekowej powyżej 80 roku życia (byli to częściej mężczyźni niż kobiety).
Według poprzednich danych WHO, choroba rozwija się stosunkowo rzadko u dzieci, a jeżeli już do niej dojdzie, to przebiega wówczas łagodnie. Podobnie jest w przypadku kobiet ciężarnych, dla których również nie występuje zwiększone ryzyko cięższej choroby.Szczególną ostrożność powinny zachować osoby o obniżonej odporności (osoby przewlekle chore i osoby starsze).

 

Ważne środki zapobiegawcze

Bardzo istotne jest, by poważnie podchodzić do higieny rąk (konsekwentne mycie rąk i dezynfekcja, w razie konieczności) i unikać bliskiego kontaktu z osobami potencjalnie zarażonymi (szczególnie z osobami z chorobami układu oddechowego)

Jak długo łańcuchy szerzenia się zakażeń nie są wystarczająco dobrze znane, należy zachować ostrożność tam, gdzie może dojść do zarażenia większej ilości osób w miejscach publicznych (są to te samo źródła, jak w przypadku grypy).

Ważne środki zapobiegawcze dla ochrony osobistej, jak również dla ochrony innych osób przed zarażeniem infekcją układu oddechowego

Oprócz częstego mycia rąk (dobrej higieny rąk) zaleca się, aby:

 • w razie zaobserwowania u siebie objawów chorobowych, skontaktować się z lekarzem najpierw telefonicznie, 
 • nie iść do pracy i zostać w domu, jeżeli jest się chorym,
 • skontaktować się ze szpitalem bezzwłocznie, w razie ostrego przebiegu choroby,
 • pamiętać, by kaszleć i kichać - do zgiętego łokcia, 
 • zachować minimalny odstęp (od 1 do 2 metrów) od osób, które mogą być zarażone
 • unikać zakażenia za pośrednictwem rąk, nie należy podawać sobie dłoni na spotkaniach
 • jeżeli to możliwe, unikać miejsc publicznych, w których wielu ludzi gromadzi się blisko siebie (takich, jak autobusy, tramwaje, itp.)
 • ograniczyć podróżowanie do miejsc dotkniętych wirusem, jak również z tych miejsc - ograniczając lub unikając podróży samolotem, statkiem, itp.  jeżeli nie ma takiej konieczności.
 • nałożenie maski ochronnej zasłaniającej usta i nos (np. ochronna maska typu chirurgicznego)*przez osoby kaszlące i kichające, jak również te, które gorączkują, może być pomocne w zmniejszeniu ryzyka zarażenia innych drogą kropelkową (stanowi to rodzaj ochrony zdrowych ludzi, ale nie jest to całkowite zabezpieczenie!). Dla zapewnienia optymalnej skuteczności ważne jest, by właściwie założyć maskę (tzn. powinna ona ściśle przylegać do twarzy i należy ją nosić przez cały czas) oraz by zmienić ją na nową, kiedy ulegnie zawilgoceniu. 
 • Dla indywidualnej ochrony osobistej przed zakażeniem drogą powietrzną (od innych osób kaszlących lub kichających) pomaga jedynie zastosowanie specjalnych masek chroniących przez wirusami, które należy zmieniać kilka razy dziennie. Właśnie takie środki zapobiegawcze będą potrzebne w przychodniach i szpitalach. *zwykła maska (chirurgiczna maska chroniąca usta i nos) może ograniczyć rozwój infekcji u osoby chorej, ale nie ma na to dowodów (według informacji od WHO); zatem specjalna maska chroniąca przed wirusami różni się od chirurgicznej. 

 

Oczywiście, temat profilaktyki zdrowotnej bardzo się tutaj liczy, ponieważ zdrowie znaczy o wiele więcej niż brak choroby. Innymi słowy, sprawny układ odpornościowy, na którego działanie wpływa wiele czynników optymalnie funkcjonującego organizmu, jest bardzo istotny dla zdrowia w ogóle. 

Zatem, oprócz przestrzegania zasad higieny poprzez ograniczanie kontaktu ze źródłami infekcji, motto brzmi żyj zdrowo, by wzmocnić swój układ immunologiczny:

 • stosując zrównoważoną dietę (patrz zalecenia dotyczące zasad racjonalnego żywienia - piramida zdrowego żywienia)
 • unikając zanieczyszczeń - szczególnie unikając palenia - również biernego palenia i oczywiście innych szkodliwych substancji 
 • wspierając metabolizm (zatem odpowiednia aktywność fizyczna, sport)

Odwoływanie imprez, zamykanie szkół i zakładów pracy, w których gromadzą się większe ilości ludzi na obszarach dotkniętych obecnością wirusa powinno być brane pod uwagę w pierwszych fazach jego rozprzestrzeniania. Decydując się na takie kroki, należy być konsekwentnym (często więcej, niż możliwe)
i trudno jest określić, na jak długo takie działanie będzie konieczne, z uwagi na to, że typowy okres wylęgania wirusa może nie wystarczyć. Obecnie szacuje się, że okres inkubacji koronawirusa może wynosić do 14 dni, a według WHO obejmuje on średnio 5-6 dni.

Kiedy dzieci mają wrócić do szkoły, a ludzie do pracy? Może dojść do poważnych strat ekonomicznych, jak również do innych obciążeń w przypadku zwykłej opieki medycznej, która musi być zagwarantowana z innych powodów.

Celem wprowadzenia takich ograniczeń jak kwarantanna, czy też zamykanie szkół i zakładów pracy, jest obniżenie krzywej wzrostu zachorowań, co powoduje spowolnienie rozprzestrzeniania się wirusa; zaś ośrodki - szczególnie szpitale i zakłady opieki zdrowotnej mogą wtedy lepiej zareagować na wąskie gardła (braki) powstałe w zaopatrzeniu. 

Jednakże, przy wysoce zjadliwym wirusie, który w wielu przypadkach nie wywołuje u osób zarażonych żadnych objawów, takie działanie nie może w niezawodny sposób zapobiec jego szerzeniu się. Wirus rozprzestrzenia się dalej, chyba że w populacji rozwinie się odporność, albo wirus osłabnie lub zniknie z innej przyczyny. Jak widać na przykładzie SARS z 2004 roku, pandemia zakończyła się jeszcze zanim stworzono szczepionkę.


Zwykle po tym, jak już dosyć ludzi się zarazi lub zaszczepi, dochodzi do spowolnienia epidemii na skutek rosnącej odporności populacyjnej.   

Osoby odpowiedzialne za system zdrowia publicznego po prostu chcą spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa w jego pierwszej fazie po to, by wraz z upływem czasu zwiększyć szanse na stworzenie szczepionki lub by móc lepiej ocenić, w których przypadkach zarażenie jest raczej niegroźne, a w których należy zachować bezwzględne środki ostrożności.

Nie da się na dłuższą metę utrzymać tego, że będziemy próbowali tak rygorystycznie, na długo zamykać szkoły i zakłady pracy, czy też odwoływać imprezy masowe – takie działanie jest możliwe tylko przez pewien ograniczony czas.

To poważny wirus i zdaje się być bardziej niebezpieczny niż zwykła grypa, ale nadal mamy za mało informacji na jego temat. Jak dotąd, wygląda na to, że większość ludzi nie zachoruje poważnie. Z pewnością nie ma potrzeby panikować.

Jednocześnie przypominamy, że aby uniknąć niepotrzebnych nerwów, polecamy sprawdzenie planów ubezpieczeniowych na naszej stronie internetowej. Ubezpieczenie działa zarówno w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej.

 

Podobne

31 Jul

Zahal Levy, President MediSky International: Często zjawiają się u nas osoby, które doświadczyły niemiłych niespodzianek podczas leczenia za granicą. Wyjechały bowiem zaopatrzone jedynie w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, a gdy los...

BROKERZY I AGENCI | 2017

31 Jul

Tendencja wzrostowa sektora prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych jest faktem. Jak informuje Polska Izba Ubezpieczeń, w roku 2016 o 30% zwiększyła się liczba osób, które wykupiły dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne w stosunku do roku 2015. Liczba ta...

BROKERZY I AGENCI | 2017

22 Sep

Prywatna opieka medyczna przybiera obecnie różne formy – dostępna jest między innymi pod postacią abonamentu lub prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Warto przyjrzeć się bliżej obu tym rozwiązaniom, w szczególności ich różnicom i...

BROKERZY I AGENCI | 2017

29 Nov

Nie mam marzeń tylko cele – to współczesna mantra ludzi sukcesu. Traktujemy kolejne dziedziny życia zadaniowo poprzez odhaczanie poszczególnych pozycji na „to do list” swojej kariery, planujemy ślub, moment założenia rodziny, do jakich szkół...

BROKERZY I AGENCI | 2017

14 Nov

O przyszłości rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, perspektywach i trendach w branży z perspektywy brokera. Jak ocenia Pan przyszłość i potencjał międzynarodowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce? Przyszłość ubezpieczeń...

BROKERZY I AGENCI | 2017

29 Mar

Rozmowa z Iwoną Szybką, założycielką Business Consulting. 1. Dlaczego zainteresowała się Pani NESA Card? Iwona Szybka: Z trzech powodów: czas, pieniądze i wiedza. Oszczędność czasu w razie ewentualnego zachorowania w dotarciu do informacji...

BROKERZY I AGENCI | 2018

16 May

Wielkimi krokami zbliża się lato. Już wkrótce rozpoczną się ucieczki z biur. Letnie wakacje są doskonałą okazją dla pracowników aby wypocząć i naładować akumulatory przed jesienną szarugą. Tym samym polepszy się ich stan psychiczny, co...

BROKERZY I AGENCI | 2018

15 Nov

Wiedziałeś, że antybiotykami nie da się wyleczyć każdej choroby? Chociaż powyższe pytanie może wydać się niektórym niemądre, to jednak wiele osób wciąż niepotrzebnie przyjmuje antybiotyki w leczeniu przeziębienia czy grypy. Zażywane w ten...

BROKERZY I AGENCI | 2018

25 Oct

Zdrowie jest dla Polaków jedną z najważniejszych wartości w życiu – wynika z badań. Powszechny dostęp do wiedzy, rosnąca popularność regularnego uprawiania sportów i stosowania zbilansowanej diety sprawiają, że jesteśmy coraz zdrowsi.  Są...

BROKERZY I AGENCI | 2019

20 Nov

Szacunki wskazują, że nowotwory stanowią obecnie drugą najczęstszą przyczynę zgonów w Polsce. Za kilka lat awansują najprawdopodobniej na pierwsze miejsce tej niechlubnej listy. Każdego roku diagnozę „rak” słyszy około 160 tys. osób, z których...

BROKERZY I AGENCI | 2019

08 Jan

Według szacunków, tylko w 2018 roku aż 18 milionów osób zachorowało na raka. Zdiagnozowany nowotwór wywraca życie chorego i jego rodziny do góry nogami. W przypadku tak poważnej choroby nie ma miejsca na błędy. Dlatego warto postarać się o tzw....

BROKERZY I AGENCI | 2020

30 Jan

Cyfryzacja bez wątpienia ma ogromy wpływ na zdrowie i kondycję fizyczną ludzi. Nowe technologie przekładają się na jakość życia milionów osób, ale także na cały sektor ochrony zdrowia i jego pracowników.  Ostatnie 100 lat upłynęły w...

BROKERZY I AGENCI | 2020

05 Mar

Czy koronawirus jest groźny W ostatnich dniach potwierdzono pierwszy przypadek koronowirusa w Polsce. Tylko kwestią czasu jest ujawnienie kolejnych zachorowań na terenie naszego kraju. Jak się ustrzec przed zakażeniem, czy maseczka uchroni nas przed...

BROKERZY I AGENCI | 2020

26 Mar

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne to gwarancja najlepszej opieki specjalistów. Publicznasłużba zdrowia – w wielu krajach Unii Europejskiej – nie spełnia oczekiwań pacjentów. Małoprzejrzysty system zapisów, wiele miesięcy w oczekiwaniu na konsultację...

BROKERZY I AGENCI | 2020

03 Apr

Epidemia koronawirusa zatrzymała wielu z nas w domach. Starając się zminimalizować ryzyko zakażenia, ograniczamy wyjścia do sklepu czy do pracy. Co jednak zrobić w sytuacji, kiedy chcemy skonsultować się z lekarzem? Schorzenia takie jak...

BROKERZY I AGENCI | 2020

15 Apr

Telemedycyna – czy obejmuje ją polisa medyczna? Polisa medyczna ma nam zagwarantować bezproblemowy dostęp do lekarzy i badań zawsze, kiedy tego potrzebujemy. Tymczasem w momencie epidemii wielu z nas nie chce korzystać z wizyt w placówkach...

BROKERZY I AGENCI | 2020

27 Apr

  Aby dostać zwrot kosztów leczenia, nie musisz już czekać, aż ubezpieczyciel rozpatrzy Twoją prośbę o zwrot środków. Znacie to pewnie z zagranicznych wyjazdów – łamiecie nogę lub rękę, idziecie po pomoc, a po powrocie, zamiast spokojnie...

BROKERZY I AGENCI | 2020

04 May

Nowotwór złośliwy to choroba, której boją się pacjenci na całym świecie. W Polsce rocznie na raka choruje około 150 tysięcy osób, z czego ponad 100 tysięcy to przypadki śmiertelne. Dobra diagnoza i właściwe leczenie zwiększa szansę na...

BROKERZY I AGENCI | 2020

19 Jun

  Państwowa służba zdrowia od lat jest niedofinansowana. Efektem tej sytuacji są horrendalnie długie kolejki i wiele miesięcy oczekiwania na zwykłą diagnostykę, nie mówiąc o dostępie do zabiegów czy operacji. Dodatkowo, z powodu wstrzymania...

BROKERZY I AGENCI | 2020

23 Jun

  Termin upragnionego urlopu już się zbliża, pamiętaj o ubezpieczeniu swojej podróży. Jeżeli uważasz, że w przypadku nagłych problemów zdrowotnych lub nieszczęśliwego wypadku wystarczy Ci karta EKUZ, niestety jesteś w błędzie. Bezpłatną...

BROKERZY I AGENCI | 2020

11 Jul

  Wakacje w tym roku z pewnością będą wyglądać inaczej, niż dotąd. Wiele osób zastanawia się, czy zostać w Polsce, czy zdecydować się na wyjazd zagranicę. Jednym z kluczowych czynników jest kwestia bezpieczeństwa. Czy w razie...

BROKERZY I AGENCI | 2020

31 Jul

MediSky we współpracy z AXA Partners oferuje swoim klientom ubezpieczenie turystyczne. Warto o nim pamiętać przed urlopem, aby nie martwić się nieprzewidzianymi sytuacjami. Jednak sami wiecie, jak to jest przed wyjazdem - milion spraw do załatwienia,...

BROKERZY I AGENCI | 2020

13 Aug

W dzisiejszych czasach rak to nie wyrok. Oczywiście pod warunkiem, że zostanie odpowiednio wcześnie wykryty i leczony. Na pewno rzuciły Ci się w oczy oferty ubezpieczenia na raka. Co tak naprawdę dają i na co zwracać uwagę wybierając właściwy...

BROKERZY I AGENCI | 2020

26 Aug

  Otrzymanie fachowej pomocy medycznej w razie nieszczęśliwego wypadku to niewątpliwie główny cel zakupu ubezpieczenia turystycznego. Warto jednak mieć świadomość, że wykupując polisę (szczególnie w najwyższym wariancie) dostajemy w pakiecie...

BROKERZY I AGENCI | 2020

17 Sep

  Każdy z nas na pewno zna powiedzenie – lepiej zapobiegać niż leczyć. Co w praktyce oznacza profilaktyka zdrowotna i jak mieć pewność, że nie nic nie przeoczymy? Zapoznaj się z naszym przewodnikiem.   Dbaj o zdrowy styl życia Profilaktyka to...

BROKERZY I AGENCI | 2020

30 Sep

Po długim okresie kwarantanny, część korporacji i dużych firm zdecydowała się na powrót pracowników do biura. Pomimo zaleceń organizacji zdrowotnych, nawet największe biurowcewpuściły ponownie setki ludzi do stacjonarnych miejsc pracy....

BROKERZY I AGENCI | 2020

08 Oct

Po ponad sześciu miesiącach od pierwszych doniesień o pandemii, koronawirus nadal rozprzestrzenia się po całym świecie. W wielu rejonach wskaźniki infekcji przewyższają te sprzed kwarantanny. Naukowcy wciąż dostarczają nowych informacji o...

BROKERZY I AGENCI | 2020

21 Oct

Ze względu na kolejne rekordy zarażeń oraz liczbę przypadków śmiertelnych, rząd ponownie postanowił wprowadzić w Polsce strefy bezpieczeństwa. Rodzaje ograniczeń są różne, warto je jednak znać, za brak dostosowania się do nich, grożą bowiem...

BROKERZY I AGENCI | 2020

24 Oct

  Jesień to wspaniały czas na podróżowanie. O tej porze roku przeważają wyjazdy w góry, weekendowe zwiedzanie miast, ale Ci którzy lubią wylegiwać się na słońcu też znajdą coś dla siebie. Pomimo utrudnień i obostrzeń związanych z...

BROKERZY I AGENCI | 2020

Wkrótce dostępne