PAKIET LIGHT – OCHRONA UBEZPIECZENIOWA NA WYPADEK CHORÓB NOWOTWOROWYCH

Wielu z nas obawia się konsekwencji choroby nowotworowej.

Zdiagnozowany rak budzi nie tylko lęk, lecz także obawy o to, czy będziemy w stanie opłacić koszty leczenia.

Mamy dla Państwa rozwiązanie

W ciężkich sytuacjach, w których u członka rodziny, pracownika lub u nas samych zostanie zdiagnozowany nowotwór, życie staje się nie tylko wyzwaniem ale i walką.

Mimo że w ciągu ostatnich lat dokonał się znaczny postęp w zakresie metod leczenia i stale pojawiają się informacje o nowych rodzajach terapii onkologicznych dostępnych na rynku, większości z nas nie stać na takie leczenie.

Pacjenci onkologiczni mogą narzekać na nadmiar informacji – tych udzielanych przez lekarzy, przyjaciół, czy też wyszukanych w internecie. Taka ilość wiedzy może mylić i dezorientować.

Nie jest łatwo poradzić sobie z diagnozą raka…

W ramach Grupy MediHelp i w MediSky dokładamy starań, aby jak najlepiej wspierać Klientów, dobierając właściwą metodę leczenia i najlepszego dostawcę usług medycznych w kraju zamieszkania Klienta lub, w razie konieczności, za granicą. Możemy zapewnić szybkie przyjęcie pacjenta do placówki medycznej, niezwłoczne rozpoczęcie leczenia, kompleksową pomoc przy załatwianiu formalności związanych z pokryciem wysokich kosztów terapii, jak i wsparcie w radzeniu sobie z wieloma innymi wyzwaniami stawianymi przez chorobę.

W przypadku, gdy rozpoznano u Państwa chorobę nowotworową, a nie jesteście Państwo pewni, czy postawiona diagnoza jest prawidłowa, mogą Państwo skorzystać z „Drugiej Opinii Medycznej”. W ramach tej usługi oferujemy dostęp do najnowszych i najbardziej, zaawansowanych technik diagnostycznych, jak również konsultacji najwybitniejszych specjalistów w dziedzinie onkologii w Europie. Usługa zawarta jest w pakiecie Light bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

Pakiet Light, gwarantujący ochronę ubezpieczeniową na wypadek chorób nowotworowych został opracowany z myślą o pokryciu kosztów opieki medycznej ponoszonych przez pacjentów onkologicznych.

Plan ubezpieczeniowy zawiera trzy warianty świadczeń z maksymalnym limitem ROCZNYM:

ŚWIADCZENIA

Light 1

Light 2

Light 3

Maksymalny limit roczny

30 000 €

75 000 €

150 000€

Leczenie onkologiczne

Tak

Tak

Tak

Jednorazowe wstępne świadczenie pieniężne

-

5 000 €

10 000 €

Druga opinia medyczna

Tak

Tak

Tak

Konsultacje z lekarzem

100% poniesionych kosztów

Konsultacje z innymi lekarzami, w przypadku, gdy są one powiązane z chorobą nowotworową objętą ochroną ubezpieczeniową

100% poniesionych kosztów

Konsultacje i dalsza terapia psychologiczna w trakcie leczenia nowotworu

100% poniesionych kosztów

Konsultacje i dalsza współpraca z dietetykiem w trakcie leczenia nowotworu

100% poniesionych kosztów

Badania laboratoryjne

100% poniesionych kosztów

Badania obrazowania, inwazyjne i nieinwazyjne zabiegi z wykorzystaniem technologii Cyber Knife

100% poniesionych kosztów

Chirurgia onkologiczna

100% poniesionych kosztów

Radioterapia

100% poniesionych kosztów

Leki i chemioterapia

100% poniesionych kosztów

Peruka w przypadku utraty włosów w wyniku chemioterapii

100% poniesionych kosztów

Immunoterapia

100% poniesionych kosztów

USG o wysokiej intensywności ogniskowej

100% poniesionych kosztów

Opieka paramedyczna w domu

100% poniesionych kosztów

Hospitalizacja powyżej 24 godzin, w tym pobyt na intensywnej terapii, zabiegi resuscytacji 

100% poniesionych kosztów

Opieka paliatywna w domu lub w szpitalu

100% poniesionych kosztów

Hospitalizacja poniżej 24 godzin w przypadku dziennych zabiegów chirurgicznych, chemioterapii lub innych krótko trwających badań

100% poniesionych kosztów

Mapowanie genów 

100% poniesionych kosztów do wys. 2.000 €

Świadczenie pieniężne za usługi otrzymane w szpitalu publicznym lub prywatnym w przypadku pełnej refundacji z krajowego funduszu zdrowia na rzecz Ubezpieczonego

125€ „za noc” do maksymalnej kwoty całkowitej obejmującej 30 nocy w toku każdego okresu ubezpieczeniowego

Więcej użytecznych informacji:

Jakie towarzystwo ubezpieczeniowe gwarantuje wypłatę z tytułu umowy ubezpieczenia?

Gwarantem realizacji naszych zobowiązań ubezpieczeniowych jest MGEN – jedno z najbardziej znanych i największych towarzystw ubezpieczeniowych we Francji.

To oznacza, że nie ma obaw o realizację jakiegokolwiek roszczenia złożonego w ramach polisy, o ile jest ono przewidziane w warunkach umowy ubezpieczeniowej.

Kto udziela „Drugiej Opinii Medycznej”?

MediSky ściśle współpracuje z europejską akademią chirurgiczną New European Surgical Academy (NESA).

Skorzystanie z usługi Drugiej Opinii Medycznej umożliwi Państwu uzyskanie niezależnej opinii lekarskiej na temat danego schorzenia, z rekomendacją opcjonalnej placówki medycznej. Taka opinia jest niezależna od jakichkolwiek interesów finansowych lub biznesowych i w całości oparta jest na dowodach medycznych w celu ochrony Państwa najlepiej pojętych interesów. Druga Opinia Medyczna sporządzana jest przez doświadczonego eksperta w dziedzinie onkologii.

*Składki uzależnione są od wieku ubezpieczonego.

Wkrótce dostępne